Toneelkring Levet Scone Wilsele

Productie

Kamiel

Jaar: 1993

Leeftijd: Volwassene

Auteur: Paul Mariën

Regie: Frans Sterckx

Verhaal:In dit blijspel dat deels intrige en deels karakter-blijspel-elementen bevat, worden de tribulaties van de zelfvoldane en toch sympathieke Kamiel vertoond. Kamiel is een bediende van de laagste rang op het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Brussel. Hij is er bode. Tegenover zijn familie en zijn omgeving geeft hij zich echter uit voor een belangrijke figuur, nl. de directeur die er dagelijks met de minister dossiers doorneemt en met hem ook gaat uit eten. Hij stelt het voor alsof hij zomaar over honderden miljoenen te beslissen heeft. Hij spreekt dan ook van "bij ons op 't Ministerie" en van "mijne vriend Louis, de Minister van Binnenlandse Zaken". Zijn vrouw gelooft dat alles en laat ook duidelijk merken dat haar man een belangrijk persoon is. Aan hun dochter Lulu, kunnen noch Kamiel, noch Germaine, iets weigeren. Het is dan ook te begrijpen dat de enige dochter een verwend kind is. Om aan de wensen van de dochter tegemoet te komen, moeten er nieuwe meubelen komen, er wordt een peperdure auto gekocht en men huurt zelfs een butler om de schijn te geven van welstellende mensen te zijn. Zij steken zich daarvoor tot over hun oren in de schuld, tot groot ongenoegen van Bomma, de enige die een realistische kijk op de situatie heeft. Die nutteloze uitgaven irriteren haar, temeer omdat zij maandelijks moet bijspringen om het gezinsbudget zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Naast die hoofdfiguren zorgen een tiental andere personages voor de komische situaties en de groenteboer en de agent zijn er de oorzaak van dat alles in het honderd loopt en dat de gedane kosten tot niets gediend hebben.

Acteurs: Pierre Gevers, Maddy Roggemann, Linda Delbaere, Jacqueline De Paepe, Edward Servranckx, Luc Pennings, Nadia Antonis, Mia Debecker, Karel De Rijck, Kristin Vandecruys, Gerald Vanderwegen, Jerom Schueremans, Pascale Geirnaert, Herman Swinnen, José Pelgrims, Frans Sterckx, Pol Anrys en Marijke Dekens.

Speeldata: 20, 26 en 27 maart 1993