Toneelkring Levet Scone Wilsele

Productie

De fantast

Jaar: 2002

Leeftijd: Jeugd

Auteur: Wim Geysen

Regie: Manu Gemoets

Verhaal:Als Karel door zowel collega's als onderhoudspersoneel gemeden en gepest wordt, vooral omwille van zijn egocentrische trekje, dan is er wel degelijk iets loos. Karelke de Dromer? Karelke de fantast? Hij is een droge doch correcte en bekwame workaholic die op zijn dertigste nog steeds bij z'n mama woont! Hij begint vaak, zelfs op zijn werk, in z'n eigen droomwereldje te leven... . Maar, is hij daarom minder waard? Verdient hij daarom zulke pesterijen, zulke bijnamen? Heeft hij misschien niet het recht en het gelijk aan zijn kant? Hijzelf beseft dit maar al te goed doch hij ervaart de belevenissen in zijn fantasiewereld als verrijkend; hij geniet er volop van en ze verruimen zijn nuchtere kijk op de realiteit. Ze laten hem toe de details in het leven beter te kunnen observeren... . hij weet echter ook dat dit zo niet kan blijven duren... . Maar: fantaseren is toch geen misdaad, of wel? Trollen, kabouters, koningen, tovenaars, prinsesjes, slechte zusters, chique hofdames en -heren, beesten... goeden en slechten, allen dwalen ze rond in de fantasiewereld; hoe meer hoe beter. "Dromen zijn bedrog", zingt Marco Borsato, maar hoe dikwijls zouden we niet wensen dat dromen werkelijkheid waren! "De toeschouwer heeft altijd gelijk". Een geijkte uitdrukking in het theaterÂjargon! De regisseur laat hen, de toeschouwers, op het einde zelf hun standpunt innemen! Waar haalt hij trouwens het recht om te oordelen of te veroordelen? Het standpunt van de hedendaagse schrijver is zeer actueel en heel duidelijk: wat als goed ervaren wordt, moet zo blijven; wat slecht is, is gedoemd dit te blijven. Niet iedereen hoeft volledig achter deze visie te staan; verschil van mening verruimt. Zo blijft uiteindelijk de vraag open van wat goed en wat slecht is. Moeten we ons als een kuddedier gedragen, of mogen we opstaan en mogen we gevestigde waarden betwisten? U, als toeschouwer, bent hierin vrij. De gebeurtenissen in "the present real world" zijn het beste bewijs dat wit steeds tegen zwart zal staan en vooral: zal blijven staan.

Acteurs: Anrys Jasper, Breuls Jan, Cornillie Jasmien, De Groef Dries, De Groef Lien, Haesendonck Carla, Lorent Dorien, Pardon Lore, Pardon Stien, Pennings Annabel, Pennings Vincent, Reymen Bert, Reymen Pieter, Tweepenninckx Saartje, Vandriessche Annelies, Verbeeck Els, Verhaegen Wouter en Vranckx Natasja.

Speeldata: 2, 8 en 9 februari 2002