Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

Romeo en Julia (2005)


Verhaal:
Romeo en Julia is het beroemde en tragische verhaal van een jongen en een meisje uit Verona die, ondanks een diepgewortelde vete tussen hun families, een vurige liefde voor elkaar opvatten. Dwars tegen de rest van de wereld in, kiezen zij onvoorwaardelijk voor elkaar. Maar de strijd die ze moeten leveren tegen hun omgeving, zijn ze gedoemd te verliezen. Laten we nu volkomen eerlijk zijn: "Romeo en Julia" is niets nieuws. Dit stuk is door de eeuwen heen tot vervelends toe herwerkt en toch telkens vergast op een daverend applaus. En waarom?
Shakespeare toverde het verhaal van het "noodlottige" liefdespaar om tot een brok levende werkelijkheid, waarin alle personages echte karakters zijn en overstromen van natuurlijkheid en vitaliteit. Juist daarom zijn er talrijke liefdesverhalen, maar is er slechts één "Romeo en Julia", zoals er talrijke "Laatste Avondmalen" zijn, maar slechts één "Laatste Avondmaal" van Da Vinci, of zoals er ontelbare symfonieën zijn, maar slechts één "Negende".
Romeo en Julia zijn twee geliefden, die dankzij de kracht van Shakespeares genie voor altijd blijven voortleven, niet als tragische doden uit het laatste bedrijf, maar als volmaakte minnaars.
In Engeland kend de jeugd de meest poëtische gedeelten uit het hoofd. In Vlaanderen weet men er althans zoveel van dat een zeker Julia op een balkon staat en dat een zeker Romeo haar van beneden de tederste dingen zegt. Wat voor zo een juweel uit het wereldrepertoire toch niet volstaat.
Shakespeare in Wilsele? Romeo en Julia opgevoerd door Levet Scone? Lange, ingewikkeld geformuleerde monologen en opgeschroefde romantische gevoelens? Poëtische taal die ver staat van de gewone spreektaal? Nee, niks voor mij, denk je wellicht. Voor de humor en het beweeglijke van "De ingebeelde zieke" van Molière of het realistische van "De wasscherij", ja, daar zou ik mij nog voor verplaatsen, maar voor een "Romeo en Julia" van Shakespeare... nee, bedankt! Dat is me te veel cultuur!
Eerst en vooral doen er heel veel jongeren mee, als acteut of figurant. Jongeren die samen spelen met oudere acteurs maakt van deze producties al iets speciaals. De originele tekst van Shakespeare gaan we natuurlijk niet opvoeren. We baseren ons op een sprankelijke en eigentijdse versie van Dirk Tanghe. Die concentreerde zich op het essentiële en schrapte veel ballast, voegde korte monologen in of liet ze gewoon weg en legde zijn personages een gewone, natuurlijke spreektaal in de mond. Geen hoogdravende Shakespeare dus, geen Romeo en Julia die spreken alsof ze uit de 17de eeuw op de scène van zaal Pacem zijn gedropt. In het eerste deel is er zelfs nog ruimte voor humor en luchtigheid. Maar dan slaat het noodlot toe en sleept het stuk je mee naar het tragische einde.
Wil je wat atie en spectakel zien? Wil je ontroerd worden? Wil je weer je eerste verliefdheid beleven? Wil je je ergeren aan het gedrag aan het gedrag van ouders? Wil je twee jonge mensen zien vechten voor wat zelfstandigheid en vrijheid? Wil je conflict, passie, tragiek en romantiek? Of wil je gewoon zien hoe onze decorploeg het beroemde balkon heeft nagebouwd? Blijf dan kijken naar onze versie van Romeo en Julia!

Acteurs:
Stien Pardon, Hilde Adriaens, Marc De Marrée, Lydia Leys, Koen Van Eygen, Tim Nys, Lien De Groef, Riet Elen, Pieter Reynders, James Vannieuwenhoven, Thomas Vranken, Dwight Dauhy, Jerom Schueremans, Vincent Pennings, Marijke Vangeel, René Hermans, Annabel Pennings, Jasper Anrys, Wouter Verhaegen, Drie De Groef, Dorien Lorent, Jeroen Mertens en Dries Wouters.

Regisseur:
Jo Hertogs

Auteur:
William Shakespeare

Data:
18-19-20-26 november 2005