Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

Koning van Katoren (2009)


Verhaal:

Stach werd geboren in de nacht dat de oude koning overleed. Zeventien jaar later regeerden de zes ministers het land nog steeds:
Minister Hendrik de Seer, minister van Ernst
Minister Karel Regtoe, minister van Eerlijkheid
Minister Bastiaan Walsen, minister van Regelmaat
Minister Bonifatius Broeder, minister van Deugd
Minister Tom Pardoes, minister van Ijverigheid
Minister Philip Zuiver, minister van Reinheid
Ze beweren een nieuwe koning te vinden, maar er gebeurt niets. Stach, die bij zijn oom Gervaas woont, besluit het er op te wagen, en vraagt de ministers wat je moet doen om koning te worden. De ministers zijn woedend; ze willen immers hun heersende positie niet graag opgeven, en geven Stach zeven schijnbaar onmogelijke opdrachten:
1) De vogels van Decibel
Deze wezens maken zo'n afschuwelijk luid gekrijs dat mensen er doof van worden. De opdracht vertoont een parallel met geluidsoverlast door auto's, treinen en straaljagers. Stach lost dit op door een apparaat met luidsprekers te lenen dat een extreem hoge pieptoon weergeeft. De vogels, die gewoon zijn om zelf het "hoogste" woord te voeren, proberen dit geluid te overstemmen. Ze proberen een zo hoog mogelijk geluid te maken, waardoor hun stembanden scheuren en ze voortaan de bewoners van Decibel geen last meer bezorgen.
2) De granaatappelboom van Wapenfelt
Deze boom produceert echte granaten in plaats van appels. Niemand durft in de buurt te komen want als er eentje valt, ontploft hij. Dit is een parallel met de wapenwedloop. Stach ontdekt dat de oorzaak kruitdamp van een wapenfabriek is en lost dit probleem op door de fabrieken even stil te leggen en de boom, die nu geen granaten meer heeft, om te hakken. Ondertussen wordt hij verliefd op de dochter van de burgemeester: Kim (en zij op hem).
3) De draak van Smook
De draak is niet alleen erg gevaarlijk, maar vervuilt de omgeving met zwaveldampen die de lucht en het water verpesten. Dit is een parallel met vervuiling. Stach vernietigt de draak met behulp van een vuurwerbom. De draak spat in duizenden stukjes uit elkaar. Al die kleine stukjes zouden opnieuw gaan groeien waardoor er duizenden nieuwe dranken zouden ontstaan. Dit voorkomt Stach door de luchverplaatsing van de vuurwerkbom, die de zwaveldamp wegdrijft en er licht tevoorschijn komt die de kleine draakjes verschroeien. Zo is Smook verlost van zijn draak.
4) De schuifelende kerken van Uikumene
Deze kerken schuifelen voorwaarts uit zichzelf en verpletteren alles wat zich op hun weg bevindt: huizen, bomen, mensen en zelfs de woning van de burgemeester. Stach leidt ze naar elkaar en maakt er één grote kerk van die niet meer schuifelt. Dit probleem houdt verband met de grote hoevelheid kerkgemeenschappen die ieder een andere koers volgen, maar die volgens sommigen uiteindelijk weer tot elkaar zouden moeten komen. Dan wordt het één grote kerk.
5) De knobbelneuzen van Afzette-Rije
De knobbelneus is een vreselijke ziekte die iemands neus doet opzwellen, waarna deze altijd zo blijft of openbarst. Alleen de dokters (Tara's) kennen het geneesmiddel, maar hun diensten zijn niet goedkoop. Stach ontdekt dat het geneesmiddel eigenlijk heel eenvoudig is (veengrond, bloem, sla, olie, mosterd en azijn). Het probleem was niet de knobbelneuzen, maar de inhalige Tara's. Dit verwijst naar kwakzalverij en de corrumperende werking van (kunstmatige) monopolies. Stach ontdekt ook dat de Tara's eigenlijk geen echte dokters zijn.
6) De tovenaar van Ekilibrie
De tovenaar, Pantaar, komt elke avond bij iemand aan de deur om een geliefd object te vragen (een aalmoes). Wie een voorwerp geeft dat hem niet van waarde is, geeft hij terug en gaat dan zelf een waardevol voorwerp halen. Wie hem probeert aan te vallen verandert hij in een staande klok. Stach vindt onderdak bij de burgemeester en wordt door Pantaar meegenomen omdat hij op dat moment het meest dierbare object van de burgemeester is. In het hol van de leeuw ontdekt Stach dat Pantaar de voorwerpen in een magisch vuur moet gooien om de stad te behoeden van vernietiging. Als iemand zich vrijwillig in het vuur stort, zal het vuur eeuwig branden. Als Stach beslist om er zelf in te springen, wil de tovenaar dat niet omdat hij gedwongen werd. Stach belooft de volgende dag vrijwillig terug te komen, maar dan weigert Pantaar omdat Stach nog een heel leven voor zich heeft. Uiteindelijk springt de tovenaar in het vuur, waardoor de stad gered is. Dit verwijst naar de moeilijkheid een keuze te maken tussen voordeel op korte en voordeel op lange termijn en het egoïsme en de gemakzucht.
Dit is het centrale verhaal in het boek, en meteen ook het meest filosofische. Wie weet nu wat hij diep in zijn hart het meest liefheeft? Maar juist dat vraagt Pantaar en hij kan nooit worden bedrogen. Zeg je het verkeerde, dan neemt hij het allebei.
7) De stoel van Stellingwoude
De stoel is een stenen stoel waarop slechts een koning kan zitten. Ieder ander sterft onherroepelijk. Een uitzondering geldt echter wanneer zes hooggeplaatsten de persoon op de stoel helpen. De boodschap is dat iemand, om koning te zijn, ook moet weten wat nederigheid is en dat zelfs een koning niet de absolute heerser is. De zes ministers weigeren, maar de zes burgemeesters helpen Stach op de stoel, waardoor hij ook meteen koning is.

Acteurs:
Willem Hubrechts (Stach), Lars Pierco (Gervaas), Kaat Dequidt (Geesje), Marie Thijs (Kim), Lieselot Dequidt (Minister de Seer), Saar Goyvaerts (Minister Regtoe), Mona Lucas (Minister Pardoes), Karen Rock (Minister Walsen), Jente Macquoy (Minister Zuiver), Liane Jacobs (Minister Zuster), Stan Adriaens, Maren Pierco, Floor De Marrée, Sam Beulens (journalisten), Nele Van Wijngaerden (Burgemeester Decibel), Joran Jacobs (inwoner), Yasmine Piron (Dame Decibel), Arne Vrebos (Schepen Moven), Laura Billen (Schepen Blankert), Anton Lejeune (Holder), Arne Vrebos (Burgemeester Wapenfelt), Yasmine Piron (Burgemeester Smook), Nele Van Wijngaerden (Butler Smook), Anton Lejeune, Joran Jacobs (Dragonen), Anton Lejeune (Burgemeester Uikumene), Nele Van Wijngaerden, Yasmin Piron, Joran Jacobs, Arne Vrebos, Laura Billen (kerkbestuurders), Joran Jacobs (Burgemeester Afzette-Rije), Laura Billen (Burgemeestersvrouw Afzette-Rije), Nele Van Wijngaerden, Yasmine Piron, Anton Lejeune, Arne Vrebos (Tara's), Laura Billen (Burgemeester Ekilibrie), Arne Vrebos (Pantaar).

Regisseur:
Karen Crabbé

Auteur:
Jan Terlouw

Data:
7, 8, 14 en 15 februari 2009