Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

August, August, August (2004)


Verhaal:

Vertaler en regisseur Walter Tillemans heeft dit stuk (dat tijdens het seizoen 1970-1971 in de KNS zijn Nederlandse creatie kende) in een nieuw kleedje gestoken. Door de nadruk te leggen op de karakters, komt de diepere betekenis sterk tot uiting. De politieke geladenheid ook die voortdurend onderhuids aanwezig is. Waarover gaat het? August, August, August is een stuk over clowns in een circus, maar méér dan dat alleen. August, de circusclown, heeft een droom, nl. eenmaal de acht witte Lippizaners te mogen dresseren. Maar in de hiërarchie van het circus is een clown nog minder dan een manegeknecht. En die zou juist dat nummer, dat van oudsher exclusief voor de directeur bestemd is, willen uitvoeren? De stalmeester wil zulke anarchistische gedachten er eigenhandig uitslaan. Maar de directeur denkt aan zijn publiek: August mag directeur worden... maar moet daar natuurlijk drie voorwaarden voor vervullen. Bijgestaan door de andere clowns komt hij, via leuke en uiteraard clowneske dus ook ontroerende situaties, steeds dichter bij zijn doel. Slechts in de circuspiste, als hij, bijgestaan door vrouw en kind, klaarstaat om de dressuur te beginnen, wordt zijn droom ruw verscheurd.

Acteurs:
Jo Hertogs, Marijke Vangeel, Laura Vanderwegen, Gust Carpentier, Ivo Verbeeck, Walter Piëtte, Nicky Verplancke, Marijke Dekens, Stefan Bauwens, Hector Leys, Theo Meeus, James Vannieuwenhoven, Frans Sterckx, Sybren Germeys, Anna Robijns, Lore en Astris Vrebos, Marie, Thijs en Joselien Van Laer.

Regisseur:
Marc De Marrée

Auteur:
Pavel Kohout

Data:
23-24-25-29-30 april en 1 mei 2004