Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

De Caraïbische Zee (1998)

Verhaal:
Dit is de titel van een "wrang" toneestuk dat zich afspeelt in een ziekenhuiskamer waar twee vrouwen, in moeilijke omstandighededen mekaar voor het eerst ontmoeten, nl. de oudere volksvrouw Mie en de jonge onderwijzeres Nicole. Samen vechten zij hun echte en vermeende ziektes uit en dit geholpen en/of tegengewerkt door hun vaste bezoekers: een homoseksuele zoon en zijn vriend, een echtgenoot die wel eens durft vreemd gaan, collega's, buren en familie, die niet altijd komen om te helpen in het genezingsproces. Dan is er ook nog het medisch en verplegend personeel dat niet altijd op dezelfde golflengte zit als onze twee zieken. Vandaar twijfels, woeduitharstmgen, verwijten, verzoeningen en later berusting. De Caraïbische zee is een sterk emotioneel, met vlagen humoristisch toneel, dat ons niet alleen inzicht geeft in de moeilijke strijd van mensen om te genezen of te aanvaarden, maar ons ook leert beseffen dat "de kleine dingen des levens" toch zo belangrijk zijn.

Acteurs:
Hilde Adriaens, Lydia Leys, Viviane Morren, Chris Elsen, Frans Sterckx, Mieke Tweepenninckx, Jo Deben, Aline Verhoeven, Gerda van den Akker en Ivo Verbeeck.

Regisseur:
Herman Azijn

Auteur:
René Verheezen

Data:
20-21-27-28 november 1998