Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

Groenten uit Balen (1997)

Verhaal:
Op 8 januari 1971 breekt in de Vieille Montagne in Balen een wilde staking uit. De vakbonden weigeren de staking te erkennen. Vakbonden en patronaat sluiten een verbond tegen de stakers en wekenlang slagen zij er gezamenlijk in de staking uit de media te houden. In het kielzog van mei 1968 en de slogan "Studenten en arbeiders één front", krijgen de arbeiders al gauw de hulp van een groep geëngageerde studenten en intellectuelen. Samen houden zij stand tegen vakbonden en patroons tot hun eisen, gedeeltelijk althans, worden ingewilligd. De euforie van het slagen, de knagende twijfel over de goede afloop, de financiële en huishoudelijke problemen, de onbaatzuchtige inzet en het generatieconflict vormen het fresco van dit stuk op de scène. Parallel met de staking en juist door die staking loopt er de liefdesgeschiedenis van de twee jonge mensen Germaine en Luc. De staking haalt het gezin overhoop maar geeft uiteindelijk een diepere dimensie aan de verhouding van Jan en Clara. Zij worden weerbaarder, strijdvaardiger en sterker dan ooit.

Acteurs:
Pierre Gevers, Hilde Adriaens, Marianne Dekens, Herman Azijn, Gerald Vanderwegen en Louis Bruyninckx.

Regisseur:
Louis Bruyninckx

Auteur:
Walter Vandenbroeck

Data:
14-15-21-22 november 1997