Toneelkring Levet Scone Wilsele

Producties

Black Comedy (1996)

Verhaal:
Black Comedy is wel een beetje speciaal als toneelstuk, in die zin dat het verhaal zich eigenlijk in het donker afspeelt. Maar omdat we de toeschouwers geen twee uur lang naar een zwart vlak kunnen laten kijken, draaien we de situatie om. Als de spots op de scene volop schijnen, is het voor de acteurs aardedonker en spelen ze als het ware met gesloten ogen. Vincent Miller (Jerom Schueremans) is een jonge kunstenaar woonachtig in een Londense flat. Hij is verloofd met Carol Melkett (Marijke Dekens, de enige dochter van Kolonel Melkett (Herman Azijn), een militair in hart en nieren. De familie Melkett zit er op financieel gebied zeer warmpjes bij, iets wat de arme kunstenaar Vincent zeker niet onberoerd laat. Carol van haar kant droomt er reeds van de toekomstige mevrouw Michelangelo te worden. Een niet zo dwaze hoop, want deze avond komt de schatrijke kunstkenner en -verzamelaar Georg Bamberger (Ivo Ceulemans) het werk van Vincent bekijken en hopelijk ook kopen. Om een goede indruk te maken op Bamberger en ook op Kolonel Melkett, die voor de eerste keer kennis komt maken met z'n toekomstige schoonzoon, besluit Vincent op aandringen van Carol z'n zootje oude bijeengeraapte meubelen die avond te ruilen met de dure spullen van buurman Harold Gorringe (Jo Deben). Harold, een antiquair met homofiele neigingen, is het hele weekend weg voor zaken. Hij is ziekelijk gehecht aan al z'n spulletjes en kan absoluut niet verdragen dat iemand anders er een vinger naar uitsteekt. Zelfs niet z'n beste "vriend" Vincent. Harold mag dus zeker niets te weten komen over die meubelruil. Als alle voorbereidingen zijn getroffen en Vincent en Carol klaar staan om hun gasten te ontvangen, valt de elektriciteit echter onherstelbaar uit. Wat voor Vincent een avond van glorie moest worden, verandert onvermijdelijk in een echte nachtmerrie. In paniek door de volslagen duisternis, komt bovenbuurvrouw juffrouw Furnival (Lydia Leys) hulp zoeken. Zij is ogenschijnlijk een puriteinse zedige dochter van een dominee met een afschuw voor het onfatsoenlijke. Even later volgt dan de onmogelijke Kolonel Melkett, die al vlug een afkeer voor z'n toekomstige schoonzoon blijkt te hebben. Als even later Harold Gorringe totaal onvoorzien toch thuis komt, is het hek helemaal van de dam. Mede dank zij de volslagen duisternis krijgt Vincent echter de hele situatie toch onder controle, tot plots Vincents vorig liefje Alice (Kristien Vandecruys) op de proppen komt en alles in het honderd doet lopen. Brengt Schuppanzigh (Luc Pennings), de man van de elektriciteitsmaatschappij redding door het licht te herstellen of blijft het beter donker? En Bamberger, waar blijft Bamberger?

Acteurs:
Jerom Schueremans, Marijke Dekens, Lydia Leys, Herman Azijn, Jo Deben, Kristin Vandecruys, Luc Pennings en Ivo Ceulemans.

Regisseur:
Pol Anrys

Auteur:
Peter Shaffer

Data:
18-19-25-26 oktober 1996