Toneelkring Levet Scone Wilsele

Productie

De Golf

Jaar: 2012

Leeftijd: Jeugd

Auteur: Ron Jones in vertaling van Wim Verbeke

Regie: Luc De Rick

Verhaal:weede wereldoorlog Frank De Belder is leerkracht geschiedenis. Wanneer hij lesgeeft over de Tweede Wereldoorlog, het nazisme en Hitler, uiten sommige van zijn leerlingen hun onbegrip: ze kunnen niet begrijpen dat duizenden mensen zich blindelings lieten leiden door slechts één man. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen het nazisme beter begrijpen, besluit hij een experiment uit te voeren en hen aan de lijve te laten ondervinden wat men kan bereiken met macht. Kracht door discipline! Kracht door solidariteit! Kracht door actie! Het experiment begint door de leerlingen op een onschuldige manier te laten kennismaken met discipline: ze moeten drie simpele regels volgen om gehoord te worden door de leerkracht, ze moeten rechtop zitten op hun stoel en hij drilt ze om binnen enkele seconden van een chaotisch zootje in een stille klas te veranderen. Aangemoedigd door het groepsgevoel werkt het grootste deel van de klas voorbeeldig mee. Voor een enkeling is het een manier om zich aanvaard te voelen in een groep waar hij voordien nooit welkom was, de anderen vinden het wel leutig om mee te werken. Niet veel later krijgt het experiment een naam, een logo en een herkenningsgroet. De aanhangers van De Golf dragen ook een uniform, er worden lidkaarten gemaakt, leerlingen uit andere klassen worden uitgenodigd en de geschiedenisleraar introduceert enkele slagzinnen. Voor de jongeren is de beweging niet langer een experiment maar bittere realiteit. Frank De Belder van zijn kant geniet van de macht die hij via het experiment heeft verworven, ondanks de tegenkanting die hij krijgt van de directie, de andere leerkrachten en zijn partner. De Golf Het experiment loopt al gauw uit de hand: tegenstanders van De Golf worden als vijanden beschouwd, vriendschappen en relaties worden verbroken en iedereen die kritiek heeft, wordt op hardhandige wijze onmondig gemaakt. Vooral Marjan, leerlinge en verslaggever voor het schoolblad, krijgt het hard te verduren: vanaf het eerste moment is ze het niet eens met het experiment en uit ze al haar bedenkingen. Haar vriend, die wel aanhanger van De Golf is, wil haar, op vraag van de andere leden, verbieden nog artikels over de beweging te schrijven voor het schoolblad en de discussie eindigt bijna in een vechtpartij. Confrontatie Ondanks zijn superieure gevoel beseft de geschiedenisleraar dat hij een einde moet stellen aan het experiment. Hij roept alle aanhangers van De Golf samen voor een bijeenkomst waarop niet-groepsleden niet welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomst wil hij de leden van De Golf laten kennis maken met hun leider. Groot is hun verbazing als hij een foto van Adolf Hitler ontrolt. Zonder het te beseffen hebben de leerlingen zich onderworpen aan een dictatuur waarvan ze voordien onmogelijk konden begrijpen dat mensen zich erdoor (hebben) laten leiden. .

Acteurs: Paul Verhaegen , Nadia Antonis , Leen Bauwens , Katrijn Loosen , Marie Thijs , Dries Merckx , Lieselot Dequidt , Servaas De Strooper , Anne-Laura Wouters , Jonas Billen , Astrid Vrebos , Willem Hubrechts , Lore Vrebos , Joba Pauwels , Yasmine Piron , Nele Van Wyngaerden , René Hermans .

Speeldata: 3,4, 10 en 11 februari 2012